روغن موتور موتوبيت SL 20W50 نيمه سينتتيک ـ 4/8 ليتري

روغن موتور موتوبيت SL 20W50 نيمه سينتتيک ـ 4/8 ليتري  مخصوص سمند  ،پژو 405 ، پژو پارس

اين روغن داراي سطح کيفيت SL و با ليتراژمخصوص خودروهاي سمند ، پژو 405 ، پژو پارس و موتور هاي 1800مي باشد

جزئیات فنی

سطح کیفیت
SL نيمه سينتتيک
غلظت
20W50
لیتراژ
4/8 ليتر
جنس ظرف
فلز
خودرو
سمند ، پژو 405 ، پژو پارس