روغن موتور موتوبيت SM 10W40 نيمه سينتتيک ـ 4/8 ليتري

روغن موتور موتوبيت SM 10W40 نيمه سينتتيک ـ 4/8 ليتري  مخصوص ال90 ، L90  ، مگان 1800

اين روغن داراي سطح کيفيت SM و با ليتراژمخصوص خودروهاي L90 , مگان مي باشد

جزئیات فنی

سطح کیفیت
SM نيمه سينتتيک
غلظت
10W40
لیتراژ
4/8
جنس ظرف
فلز
خودرو
تندر ال 90 ، مگان 1800