روغن موتور موتوبيت SM 10W40 نيمه سينتتيک ـ 5/3 ليتري

روغن موتور موتوبيت SM 10W40 نيمه سينتتيک ـ 5/3 ليتري  مخصوص دنا و سمند EF7 و مگان 2000

اين روغن داراي سطح کيفيت SM و با ليتراژمخصوص خودروهاي دنا و سمند EF7 مي باشد

جزئیات فنی

سطح کیفیت
SM نيمه سينتتيک
غلظت
10W40
لیتراژ
5/3
جنس ظرف
فلز
خودرو
دنا ، سمند EF7 ، مگان 2000